หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ

      คำแนะนำ : การเปิดชมเว็บไซต์
                        - Best view with Internet Explorer 6.0 or later at 800x600 resolution
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม  ควรชมด้วย Internet Explorer
เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไปที่ความละเอียดตั้งแต่ 800x600 ...
 
        คำแนะนำ : การดาวน์โหลดไฟล์เสียงขนาดใหญ
                        - ควรใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการดาวน์โหลดข้อมูล  เช่น  Download accelerator plus หรือ Flash get ซึ่งจะทำให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้ต่อเนื่อง  หากเกิดสายหลุด
 
        คำแนะนำ : อยากจะได้แผ่น mp3 เสียงธรรมะของหลวงปู่
                        - ท่านที่มีความต้องการแผ่นซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  ท่านสามารถลงชื่อและที่อยู่ไว้ใน "สมุดเยี่ยม"  หรือ  ส่งจดหมายติดต่อขอรับได้โดยตรง  จากท่านพระอาจารย์พิชิต  ชิตมาโร  ท่านเจ้าอาวาส
วัดหินหมากเป้ง  ตามที่อยู่ในหน้า "คลังเสียงธรรม" หรือที่อยู่อีเมล์ hinmarkpeng@hinmarkpemg.org
 
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
คำแนะนำ