หน้าหลัก  |   สมุดเยี่ยม   |    รวม Link ธรรมะ   |   คำแนะนำ
       ธรรมะจากหลวงปู่  รวบรวมจากหนังสือและเอกสารที่หลวงปู่ได้กรุณารจนาขึ้นมาไว้ให้แก่ผู้สนใจทั้งหลายได้ศึกษา  และอีกส่วนจะเป็นเสียงเทศน์จากหลวงปู่  และเนื่องจากหนังสือที่หลวงปู่แต่งไว้มีเป็นจำนวนมาก ผู้จัดทำจึงขออนุญาต
ที่จะนำมาเสนอไว้เพียงบางส่วนก่อน และจะทยอยนำส่วนที่เหลือมาเผยแพร่อีกในโอกาสหน้า
     

       
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้  ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
ภาษาไทย
 
๑.  อัตโนประวัติของหลวงปู่
๒. ส่องทางสมถวิปัสนา
๓. สิ้นโลก  เหลือธรรม
๔. ฝึกสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ
๕. ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ
๖.  หนังสือชุด รวมโอวาทหลังปาฏิโมกข์
๗. รวมธรรมเทศนา ๒๗ กัณฑ์
English
 
1.  Steps Along The Path
2.  The Meaning of Anata