คลังรูปภาพของหลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  ที่ได้นำมาแสดงไว้ในเว็ปไซต์แห่งนี้  จัดออกเป็น ๔ ชุด ซึ่งผู้เข้าชมสามารถที่จะเลือกชมได้ตามอัธยาศัย  และสามารถที่จะดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่เพื่อเก็บไว้ในเครื่องแล้วพิมพ์ออกมาภายหลังได้
 
        อนึ่ง  ในส่วนของภาพอื่นๆ นั้น  จะได้พยายามทยอยนำมาแสดงเพิ่มเติมให้ต่อไป
 
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
คลังรูปภาพหลวงปู่
ภาพชุดที่  ๑  ล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ภาพชุดที่  ๒  ครูบาอาจารย์
ภาพชุดที่  ๓  อิริยาบทต่างๆ
ภาพชุดที่  ๔  สิ้นโลก  เหลือธรรมหน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   | คำแนะนำ