...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
ภาพชุดที่  ๓
ภาพชุดที่  ๓  อิริยาบถต่างๆ

หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   | คำแนะนำ