หน้าหลัก  |   สมุดเยี่ยม   |    รวม Link ธรรมะ   |   คำแนะนำ
       หินหมากเป้ง
เป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่หน้าวัดนี้เอง อันมีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มเครื่องชั่งทองคำสมัยเก่า  คนพื้นนี้เขาเรียกว่า เต็งหรือเป้งยอย  คำว่าหมากเป้งเป็นภาษาภาคนี้ ผลไม้หรืออะไรก็ตาม  ถ้าเป็นลูกแล้วเขาเรียกหมากขึ้นหน้า เช่น หมากม่วง  หมากพร้าว เป็นต้น      

       มีคนเฒ่าคนแก่เล่าปรัมปราสืบกันมาว่า  หินหมากเป้งก้อนบน (เหนือน้ำ) เป็นของหลวงพระบาง  ก้อนกลางเป็นของบางกอก  ก้อนใต้เป็นของเวียงจันทน์  ต่อไปในอนาคตข้างหน้า  กษัตริย์ทั้งสามนครจะมาสร้างให้เจริญ   

       คำนี้ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้พยากรณ์ไว้มิได้บอก  เป็นแต่เล่าสืบๆ กันมาเท่านั้น แต่มีเค้าน่าจะมีผู้มีญาณพยากรณ์ไว้แน่เพราะสถานที่นี้เป็นวัตถุโบราณอันส่อแสดงว่าคงจะเป็นสถานที่สำคัญสักอย่างหนึ่ง  ดังที่ปรากฏคือขุดคูเป็นรูปวงเดือนแรมหันข้างแหว่งลงไปทางแม่น้ำโขง  ถ้าดูที่ขุดเป็นปีกกาออกไปทั้งสองข้างแล้วทำให้เข้าใจว่าเป็นสนามเพลาะ  แต่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์  ณ ที่ใดๆ เลย  แลไม่เคย ได้ยินนักโบราณคดีพูดถึงเลย 

        เรื่องสามกษตริย์จะมาสร้างหินหมากเป้งให้เจริญ  ผู้เขียนเมื่อยังเล็กอยู่ได้ฟังแล้วยิ้มในใจ ไม่ยักเชื่อเลย นึกว่าป่าดงดิบแท้ๆ ผีดุจะตายแล้วใครจะมาสร้างแล้วใครจะมาอยู่เล่า  แล้วเรื่องนั้นมันลืมเลือนหายไปนานจนไม่มีใครกล่าวถึงอีกแล้ว  เพราะเห็นว่าไร้สาระ
      
        แล้วจู่ๆผู้เขียนซึ่งไม่เชื่อคำพยากรณ์นั้นเองได้มาอยู่และมาสร้างเสียเอง  จึงระลึกขึ้นมาได้ว่า  อ๋อ  ความจริง มันหนีความจริงไม่พ้นถึงใครจะไม่พูดถึงมันก็ตาม  เมื่อถึงเวลาของมันแล้ว  ความจริงมันจะปรากฎขึ้นมาเอง

จากหนังสือ
อนุสรณ์งานฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา  วัดหินหมากเป้ง
๕ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้  ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...