หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ
 
รวม LINK ธรรมะที่น่าสนใจ 
 
๑. สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก  http://www.sangharaja.org/
๒. หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  http://www.luangpumun.org/
๓. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน) http://www.luangta.com/
๔. หลวงปู่พุธ  ฐานิโย  http://www.thaniyo.net/
๕. พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ)  http://www.relicsofbuddha.com/worralapo/
๖.  พระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ  ถาวโร หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) http://www.luangpor.com/
๗. พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิรโย) http://www.khaosukim.org/
๘. วิถีธรรม (คำสอนของหลวงปู่เทสก์  เทสรังสี) http://www.thewayofdhamma.org/
๙. การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
     http://se-ed.net/theeranun/portian.html
๑๐. วัดป่าเชิงเลน : วัดป่ากลางกรุง  http://www.luangpumun.org/watpakrangkrung/watpa.htm
 
 
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
รวม LINK ธรรมะ
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย