หน้าหลัก  |   สมุดเยี่ยม   |    รวม Link ธรรมะ   |   คำแนะนำ
การเดินทางมายังวัดหินหมากเป้ง  สามารถทำได้ 2 เส้นทางหลักๆ ดังนี้   
1.  จากจังหวัดหนองคาย
         1.1  หากท่านเดินทางมาจากจังหวัดหนองคาย  ท่านจะต้องเดินทางตามถนนมิตรภาพ  ทางที่จะไปจังหวัดอุดรธานีออกจากตัวเมืองหนองคาย  ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  จากนั้นต้องยูเทิร์นที่อยู่เลยปั้มน้ำมัน Susco วกกลับมาทางเข้าเมือง  ขับมาจนถึงสามแยก  ให้เลี้ยวซ้าย  จากนั้น  เดินทางผ่านอำเภอท่าบ่อ  อำเภอศรีเชียงใหม่ ไปวัดหินหมากเป้งซึ่งจะอยู่เลยอำเภอศรีเชียงใหม่ประมาณ 20 กิโลเมตร  รวมระยะทางจากอำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ถึงวัดหินหมากเป้งประมาณ 75 กิโลเมตร
        1.2  หากท่านเดินทางมาจากด้านจังหวัดอุดรธานี  ให้เดินทางมาเรื่อยๆ จนเกือบจะถึงจังหวัดหนองคาย (ประมาณ 12 กิโลเมตร) ก็จะพบสามแยกที่ตำบลหนองสองห้อง  ให้เลี้ยวซ้าย ไปอำเภอท่าบ่อ  เช่นเดียวกับข้อ 1.1
 
 
2.  จากจังหวัดเลย
         ท่านสามารถเดินทางไปวัดหินหมากเป้งจากทางด้านจังหวัดเลยได้  โดยเดินทางผ่านอำเภอปากชม  จังหวัดเลย  ระยะทาง 60 กิโลเมตรจะถึงอำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  ตามถนนเลียบฝั่งโขง (เป็นบางช่วง)  จากนั้นเดินทางผ่าน อำเภอสังคมไปยังวัดหินหมากเป้งโดยใช้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  รวมระยะทางจากอำเภอปากชม  จังหวัดเลยถึงวัดหินหมากเป้งทั้งสิ้น  ประมาณ 80 กิโลเมตร
 
สงวนสิทธิในการคัดลอกรูปภาพและเนื้อหาธรรมะเพื่อจำหน่าย
...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้  ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
คลิกเพื่อดูภาพขยาย