...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
ภาพชุดที่  ๕
ภาพชุดที่  ๕  เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์หน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ
พัดยศ
เครื่องบริขาร
เครื่องบริขาร

บุศบกบรรจุพระธาตุหลวงปู่
เตียงหลวงปู่ในมณฑป
รูปเหมือนหลวงปู่ในมณฑป
ลายประดับเพดานภายในเจดีย์