...ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...
บรรยากาศทั่วไป
ภาพชุดที่  ๖  บรรยากาศทั่วไปภายในวัดหน้าหลัก   |   สมุดเยี่ยม   |   รวม Link ธรรมะ   |  คำแนะนำ
ประตูทางเข้าหน้าวัด
ริมโขง
หินหมากเป้ง
ทางเข้ามองเห็นโบสถ์
ทางเดินที่ร่มรื่นภายในวัด
ความร่มรื่น
ห้องสมุด
หอพระที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่

บันไดขึ้นโบสถ์
มณฑปหลวงปู่
หอระฆัง
ศาลาเทสรังสีอนุสรณ์
ศาลาเทสรังสีอนุสรณ์